Hästen signalerar till oss, lyssna!
Olika anledningar och signaler från de subtila till de grövre på stress och hur hästen visar dessa signaler, samt hur du kan förebygga/åtgärda.
Psykiska och fysiska reaktioner, beteenden och brister
Istadighet, kommer inte fram i hagen, går ifrån dig i hagen, vill inte åka transport, visar ett motstånd i ridningen, spring i boxen, grinighet, skakar på huvudet vid ridning, slänger/slår med huvudet upp och ner vid ridning och hantering, springer ifrån / 'går emot' i ridningen, backar 'utan anledning', tjurighet (avståndstagande beteende), krubbitning, vävning, vandrar i boxen, ängslig, rädd, arg, stressig, visar uppgivenhet, svårt att hålla hullet blir hanterad på ett grovt/burdust sätt, brist på grovfoder, för mycket kraftfoder, upplever kommunikationsbrist, känner smärta någonstans i kroppen (inte ovanligt) övertränas, monoton träning, är stel, har brist på närkontakt med häst, brist på frihet i form av utevistelse bland hästkompisar, understimulans osv.
Signaler som hästen visar
Signaler som ofta följs åt, framför allt vid stress, rädsla och/eller aggression; visar vitögat, andhämtningen ökar, näsborrarna blir större, svettas, vänder bort huvudet, går undan, ögonen/blicken mörknar/hårdnar, blippar med läpparna, rynkar mungiporna, lägger ner ett öra/båda öronen, snärtar med svansen, stampar med foten, backar ifrån situationen, sparkar i luften, försöker komma undan (fly) om det går, trängs, stegrar sig, lägger öronen platt mot nacken, hotar att bitas/sparkas. Om signalerna ovan inte uppmärksammas blir nästa naturliga steg i hästens beteende helt enkelt att försvara sig genom att bitas, sparkas för att freda sig.

I en trängd situation går följande instinktiva reaktioner in, att fly, fäkta eller frysa. Om hästen har möjlighet så går den undan (flyr), nästa reaktion är att fäkta (försvara sig). Vilket innebär att hota, bita, slåss för att freda sig. Om fäkta/försvar inte ger hästen det utrymme den behöver fryser den fast (stänger av mentalt) och blir okontaktbar. Hästen har ingen möjlighet att påverka sin situation och härdar helt enkelt ut. När hästen är i det här mentala tillståndet kan den inte lära sig någonting, hästen blir apatisk, precis som vi människor reagerar i en utsatt situation. Hästen är kvävd mentalt. Genom att vara observant, reflektera och förstå vad som orsakar de olika beteenden/signaler som hästen visar, kan jag förändra mitt förhållningssätt och bemötande av hästen och lösa situationer på ett annat sätt. Fly, fäkta och frys reaktioner uppkommer i olika situationer, i ridning såväl som i annan träning, i bemötande av häst i box och i behandlingssituationer, beroende på HUR dessa situationer går till.
HUR, gör jag?
HUR jag bemöter hästen är avgörande. Signalerna/reaktionerna från hästen, är ett kvitto på hur jag hanterar/behandlar den. Alla människor som hanterar hästar på ett eller annat vis, både inom hobby såsom yrkesverksamhet bör fundera över: HUR förhåller jag mig till hästen? Vilket sinnestillstånd har jag själv när jag hanterar(bemöter) hästen? Hur vill jag själv bli bemött/behandlad? Vad är det i min kommunikation med hästen som inte fungerar och orsakar dessa reaktioner? Hur går det till när jag arbetar tillsammans med min häst? Vad UPPLEVER HÄSTEN av vår samvaro och i vårt arbete?
Se till att hästens grundläggande behov är tillfredställda, så som tillräcklig mängd grovfoder över hela dygnet, vatten, utevistelse med andra hästar, lugn inne/utemiljö. Allt detta är viktiga förutsättningar för en välmående och harmonisk häst. Upplever du att ni har svårigheter och problem så be om hjälp av någon som kan hjälpa dig att sortera ut vad som händer och ge dig verktyg att skapa förändringar till det bättre för både dig och hästen.
Hur kommunicerar ni?
Går er kommunikation båda vägarna, genom dig-hästen, hästen-dig.
Om du får överreaktioner under din ridning eller vid andra tillfällen så hänger det ihop med texten ovan. Hästen din vill säga något till dig. Det är något som du behöver uppmärksamma och hästen brukar tala med små bokstäver först, sedan blir de större och yvigare då vi inte lyssnar och tar reda på orsaken till reaktionen.
Hästens sätt att visa att någonting inte är bra i ridsituationen/arbete vid hand kan vara att; slå/swisha med svansen, stampa med hovarna, sparka i luften, börja backa, lägga ned öronen, blippa med läpparna, gnissla tänder, dra tygeln ur handen, skaka på huvudet sidledes/upp och ned, "ligga på", "bli stark", springa ifrån obehaget, rusa, hoppa på stället, stegra/bocka och till sist få av den/det som orsakar obehaget/påverkan. Ofta är anledningen att bli hållen genom tyglarna och samtidigt få skänkel, sporrar alt pisksignal att gå framåt! Vad ska hästen följa? Hästen kan inte förstå dubbla signaler. Tryck genom tygeln = Bromsande signal. Hästen är fullständigt beroende av att du är medveten om vilka signaler du ger, för att kunna utföra det du ber om. Hästens reaktion är svaret på vad du gett för signal/signaler !

'När en häst ska utföra en optimal sportprestation, är det viktigt att inse, att hästens känslomässiga tillstånd är lika viktigt, som den fysiska formen. Det betyder att hästen ska känna sig väl till mods och tillitsfull. Det kan inte uppnås om ryttaren använder sig av våld eller psykisk press' Källa Veterinär Rikke M Schultz.

Hästen är lika känslig i sinnet och kroppen som du är. Att känna tillit bygger på trygghet och hur man blir bemött/behandlad och det är samma för häst som för människa. Rent fysiskt kan du känna hur det känns för hästen genom att prova och tryck med tumme och pekfinger på var sida mot käkbenet så känner du vad hästen känner av betslets tryck. Likaså sättet att borsta, borsta ditt eget huvud så som du borstar hästen, känns det bra, ja då är det bra. Hästen känner om det är en trevlig, lugn beröring eller inte, Om du vore häst hur skulle du vilja bli bemött och behandlad? Lugnt och vänligt förmodligen, om du känner dig irriterad, arg osv. utsätt då inte hästen för det, hoppa över träningen den dagen för bådas skull.

Att lära in nya moment, övningar ska vara positivt, dominans och tvång är gammal skåpmat, på vilket sätt är det trevligt att lära sig? På ett positivt, tydligt och vänligt sätt eller negativt med tvång? På vilket sätt vill du bli lärd själv? Vad föredrar du?

Det finns många ledsna hästar och frustrerade ryttare, låt oss ändra på det med hjälp av positiv inlärning som ger både ryttare och häst glädje. Du ska kunna känna dig glad och stolt över ditt sätt att vara och arbeta tillsammans med din häst. Då är ni ett team. Om det inte känns bra, fortsätt och leta efter någon som kan hjälpa dig att se vad det är som ställer till problem och som kan få sin positiva lösning och ni hittar ER fina innerliga kommunikation. För din skull och för din kamrat, hästen.

Med inspirerat samarbete kommer den strålande, härliga känslan av att rida i fullständig balans utan spänning. Att rida ska kännas roligt, härligt inifrån den goa känsla som du och hästen skapar tillsammans. Denna känsla uppstår ifrån hjärtat, inte huvudet. Ifrån känslan och fokusering synkronicerar vi oss till rörelser i balans tillsammans.
Inspirera varandra att gå ifrån tvång (hjälptyglar, inspänningar av alla de slag)slit o drag till lätthet, glädje och kraft i samarbete.

Otvingat arbete ifrån hjärtat/känslan- oberoende av resultat/prestation- med fokusering- ger resultat:)

Hästens reaktion är svaret på dina inre och yttre signaler du sänder ut.
Hur är tillståndet i ditt sinne när ni arbetar? Lugnt, rofyllt, oroligt, stressat, retligt osv.
Berätta för hästen vad ni ska göra, (det kostar ingenting) högt och tydligt, det klargör också för dig själv hur du tänker och tydliggör din avsikt Begrunda vilka signaler du sänder och hur många, både de inre känslomässiga och de yttre fysiska. Alla dessa signaler påverkar hästen. Begrunda hur du sitter när du rider. Sittbenens, huvudet, axlarna, benens, händernas och fötternas position, och hur du använder din kropp samt utrustning, det har mycket stor betydelse för hur hästen reagerar och hur ert gemensamma arbete uppnås, eller inte.

För kännedom ett kraftigt tag i tygeln ger ett tryck av ca 60 kg på de känsliga lanerna. Mycket smärtsamt för hästen!!!